Connector

SC/UPC Connector


ราคา 20 บาท


SC-SC/UPC Simplex Adapter


ราคา 15 บาท


SC/APC Connector


ราคา 25 บาท


SC-SC/APC Simplex Adapter


ราคา 15 บาท


FC/UPC Connector


ราคา 30 บาท


Mechanical Splice


ราคา 25 บาท

อุปกรณ์เชื่อมสายไฟเบอร์โดยไม่ต้อง Splice สาย


SC-FC Simplex Adapter


ราคา 20 บาท


FC-FC Simplex Adapter

แบบกลม


ราคา 15 บาท


FC-FC Simplex Adapter

แบบสี่เหลี่ยม


ราคา 15 บาท